Výzva ke splnění povinnosti z kupní smlouvy - Smlouvy ČR onLine - vzory smluv a podání. Formuláře, zákony, stavba smlouvy na míru.

Výzva ke splnění povinnosti z kupní smlouvy

  Publikováno: 22. března 2014     Přečteno: 3 128x

Bookmark and Share

společnost ………………

sídlem …………………..

 

 

 

V …………… dne ………

 

 

Věc: Výzva ke splnění povinnosti z kupní smlouvy

 

 

Vážení,

 

v kupní smlouvě č. …… ze dne ………… (dále jen „kupní smlouva“) jste se jako prodávající zavázali dodat mi jako kupujícímu toto zboží:

… ks……………………,

… ks ……………………

Uvedené zboží jste byli povinni dodat dne ……… kdykoliv mezi …… hodinou ranní a …… hodinou odpolední do místa dodání, kterým je ………………………

 

Vzhledem k tomu, že jste tuto svou povinnost z kupní smlouvy dosud nesplnili, vyzývám Vás, abyste tak učinili bez zbytečného odkladu, nejpozději však do ………, a to v kterýkoliv pracovní den mezi …… hodinou ranní a …… hodinou odpolední.

 

Upozorňuji Vás, že pokud zboží v této dodatečně poskytnuté lhůtě nebude dodáno, od kupní smlouvy odstoupím.

 

S pozdravem

 

………………………………………

(jméno, příjmení a podpis kupujícího)